COMUNA TĂURENI
- SCURTĂ PREZENTARE -


Istoric: Comuna Tăureni a fost atestată documentar în secolul XV, fiind pentru prima dată menţionată documentar în anul 1454.

Localizare: Comuna Tăureni este situată în vestul Judeţului Mureş, pe Pîrîul de Cîmpie, pe drumul judeţean DJ 151 Luduş - Sărmaşu. Distanţa, pe şosea, faţă de municipiul Tg.Mureş este de 60 de km, iar faţă de oraşul Luduş este de 15 km.

Vecinătăţi: Comuna Tăureni este mărginita de următoarele comune :
          -la  nord: comuna Valea Largă
          -la nord-vest: comuna Zau de Cîmpie
          -la sud-est, est: comuna Sînger
          -la vest: comuna Tritenii de Jos, judeţul Cluj

Relief: Localităţile aparţinătoare comunei sunt situate în văi, încojurate de păduri.

Suprafaţă: Comuna Tăureni se întinde pe o suprafaţă de 2.071,6 ha teren, astfel: 200 ha în intravilanul comunei şi 1.871,6 ha, în extravilanul acesteia. 

Sate aparţinătoare: Comuna Tăureni are în componenţă un număr de 3 sate: Tăureni (suprafaţa totală: 1.050 ha, populaţie stabilă: 800 locuitori), Fînaţe (suprafaţa totală: 641 ha, populaţie stabilă: 60 locuitori) şi Moara de Jos (suprafaţa totală: 480 ha, populaţie stabilă: 80 locuitori).

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 1.049 de locuitori. Structura etnică: 957 români, 19 maghiari şi 73 ţigani. Din punct de vedere al cultelor religioase, predomină creştinii ortodocşi - reprezentând 93% din populaţie, urmaţi de creştinii greco-catolici, reprezentând 3%, reformaţi: 2%, romano-catolici: 2%.

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură: cultivarea cerealelor, a plantelor tehnice şi creşterea animalelor; respectiv în pescuit şi agroturism. 

Instituţii publice: În comuna Tăureni funcţionează un număr de 2 şcoli generale şi o grădiniţă cu program normal.

Obiective turistice: Lacurile piscicole şi pădurile din perimetrul comunei.

Activităţi culturale: Anual, se organizează, în luna august, manifestarea Fii satului.


Ultima actualizare
16.08.2013
Acasă >>
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro